Kontakt
Diagnoza profilaktyczna

JAK ROZPOZNAWAĆ, PRZEWIDYWAĆ I PRZECIWDZIAŁAĆ NEGATYWNYM ZJAWISKOM POJAWIAJĄCYM SIĘ W SFERZE SPOŁECZNEJ?

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę diagnozy profilaktycznej. Diagnoza profilaktyczna podejmuje tematykę uzależnień i przemocy. Jest podstawą przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki oraz niezbędnym źródłem wiedzy dla GKRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz OPS. Diagnoza jest raportem z badań, których celem jest zdiagnozowanie obszarów problemowych, ich opis oraz scharakteryzowanie przyczyn oraz skutków tych problemów.

CO PROPONUJEMY?

Oferujemy dokonanie diagnozy problemów społecznych poprzez m.in.:

 • zrealizowanie badań terenowych
 • opis wyników badań ankietowych
 • Analizę wyników badań ze wskazaniem skali problemów i grup ryzyka oraz charakterystyką zależności przyczynowo – skutkowych
 • Wnioski i spersonalizowane rekomendacje z propozycją konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

diagnoza profilaktyczna diagram

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DIAGNOZY

 • Adekwatność i skuteczność prowadzonych działań profilaktycznych –znajomość przyczyn problemów pozwala zaplanować skuteczne działania profilaktyczne i jeszcze lepiej dostosowywać je do oczekiwań i potrzeb społeczności lokalnej
 • Oszczędność finansowa i czasowa – świadomość występowania problemu i znajomość grup ryzyka pozwala na zastosowanie działań tylko tam gdzie są potrzebne i tylko w zakresie, który jest niezbędny
 • Podstawa do stworzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – znajomość skali problemów i potrzeb społeczności jest niezbędną bazą do stworzenia programu profilaktycznego
 • Rekomendacje ze wskazaniem konkretnych działań na poziomie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej
 • Diagnoza jest przedstawiona w formie przejrzystego raportu podzielonego na wyniki odpowiednie dla grup badawczych, opatrzonego podsumowaniem i zaleceniami profilaktycznymi
 • Badania są prowadzone uczciwie, obiektywnie, bez szkody dla osób badanych
 • Podejmowane działania profilaktyczne bez zrealizowania diagnozy są działaniami niepewnymi i w efekcie mogą okazać się zupełnie nie trafione

DLACZEGO MY?

diagnoza profilaktyczna diagram

ZAKRES TEMATYCZNY

diagnoza profilaktyczna tabela

*Istnieje możliwość wyboru dodatkowego, dowolnie przez Państwa wybranego, modułu tematycznego oraz dodatkowej grupy badawczej – w zależności od Państwa potrzeb.

diagnoza społeczna
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl