Kontakt
Strategia rozwiązywania problemów

Z myślą o Państwa potrzebach przygotowaliśmy ofertę na realizację Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jest to dokument definiujący najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy i/lub miasta. Wskazuje na obszary problemowe, jak również priorytetowe kierunki działań i wytyczne dla wdrażania planowanych działań. W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i celów Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu monitoringowi i okresowej ewaluacji. Przy realizacji Strategii zaleca się wykorzystanie aktualnej diagnozy problemów społecznych opracowanej przez zespół ekspertów z zakresu profilaktyki, psychologii, socjologii i psychoterapii uzależnień (nie starszej niż sprzed 2 ostatnich lat), w celu lepszego zdefiniowania występujących problemów. Nasza firma proponuje stworzenie odpowiedniego narzędzia badawczego, niezbędnego do realizacji diagnozy problemów społecznych, na której bazuje Strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Co proponujemy?

  • analizę danych instytucjonalnych prezentującej zarówno stan obecny problemów i potrzeb
  • analizę SWOT
  • wskazanie konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym

Korzyści związane z realizacją strategii

  • ukazanie specyfiki danego regionu, które pomoże wyjaśnić występujące problemy społeczne
  • ukazanie przyczyn występujących problemów społecznych
  • wskazanie konkretnych działań mających na celu zredukowanie problemu
  • Strategia stanowi podstawę do stworzenia Gminnego programu profilaktyki
  • Strategia jest przedstawiona w formie przejrzystego raportu
  • dokument opracowany przez ekspertów z zakresu profilaktyki, socjologii i terapii uzależnień
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl