Film: ABC Sprzedawcy

Film: ABC Sprzedawcy
Film: ABC Sprzedawcy

Film skierowany jest do osób pracujących w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Poświęcony jest odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych. Informacje w nim zawarte dotyczącą możliwych konsekwencji prawnych i społecznych sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnich, przyczyniają się do mobilizowania sprzedawców do kontroli dokumentów potwierdzających wiek osób budzących ich podejrzenia oraz uwrażliwiają na sytuacje pozyskania alkoholu przez osoby niepełnoletnie przy udziale osób trzecich.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

504,00 zł

szt.

Film: Adolescencja

Film: Adolescencja
Film: Adolescencja

Adolescencja

Adolescencja to okres życia między dzieciństwem a dorosłością, charakteryzujący się kształtowaniem osobowości, dojrzewaniem społecznym, a także przeobrażeniami w budowie i wyglądzie ciała młodego człowiek. Niniejszy film porusza kwestię zmian jakie zachodzą na trzech płaszczyznach u młodych ludzi: fizycznym, społecznym i psychologicznym, wyzwań dla rodziców związanych z tym okresem, a także zagrożeń jakie występują. Pozwala zrozumieć zachowania nastolatka, poprzez praktyczne wskazówki dla rodziców oraz adolescentów.
Czas trwania filmu: ok. 2h 31min

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

529,20 zł

szt.

Film: Alkoholizm

Film: Alkoholizm
Film: Alkoholizm

Alkoholizm

Alkohol jest substancją psychoaktywną, która oddziałując na ośrodkowy układ nerwowy, wywołuje zmiany nastroju, myślenia, spostrzegania i zachowań. „Leczenie zaburzeń związanych z używaniem alkoholu w Polsce – panorama zagadnień
i problemów” to film przedstawiający proces przebiegu uzależnienia od substancji psychoaktywnej jaką jest alkohol oraz negatywne skutki związane z jego używaniem. Materiał wyjaśnia różne wzory używania alkoholu, a także prezentuje w sposób jasny
i klarowny dostępne formy terapii zaburzeń związanych z używaniem alkoholu.
Czas trwania filmu: ok. 2h 24 min

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

529,20 zł

szt.

Film: Asystent Rodziny

Film: Asystent Rodziny
Film: Asystent Rodziny

Asystent Rodziny

Zawód asystenta rodziny opiera się na stosowaniu w swoim działaniu pogłębionej pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem. Asystent jest osobą wspierającą, jednak bez wykorzystywaniem form finansowych. Jego współpraca z rodziną oparta jest na długofalowym planie pracy. Asystentura rodzinna stanowi specjalizację pozwalająca na efektywne udzielenie pomocy klientom.

Film szkoleniowy ,,Asystent Rodziny” przybliża wymogi prawne dla kandydatów chcących ubiegać się o posadę asystenta rodziny oraz pożądane kompetencje i umiejętności, którymi osoba wykonująca ten zawód powinna się odznaczać. Materiał filmowy charakteryzuje proces asystentury rodzinnej oraz główne elementy pracy asystenta tj. jego obowiązki/zadania,                         uprawnienia, a także działania podejmowane we współpracy z innymi jednostkami pomocniczymi oraz kryteria oceny wykonywanej pracy. Ponadto informacje zawarte w filmie wyjaśniają dobre praktyki w zakresie opracowywania diagnozy środowiska rodzinnego, planu pracy z rodziną  i oceny jej sytuacja oraz poprawnego sporządzania narzędzia diagnostycznego jakim jest genogram.

Czas trwania filmu: ok. 2h 26 min

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

529,20 zł

szt.

Film: Narkotyki

Film: Narkotyki
Film: Narkotyki

Narkotyki

Materiał szkoleniowy z zakresy profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w środowisku lokalnym, realizowany przez terapeutę uzależnień, biegłą sądową Adrianę Węc. W niniejszym filmie zostały poruszone kwestie  procesu uzależnienia, jak również różnic między występującymi środkami psychoaktywnymi. W niniejszym filmie poruszono kwestie konsekwencji prawnych, jakie wynikają z posiadania i wytwarzania środków odurzających. Adresatami szkolenia mogą być pracownicy placówek leczenia uzależnień, instytucji pomocowych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, jak również nauczyciele i pedagodzy szkolni.
Czas trwania filmu: ok.  2h

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

529,20 zł

szt.

Film: Pakiet 8 Filmów szkoleniowych

Film: Pakiet 8 Filmów szkoleniowych
Film: Pakiet 8 Filmów szkoleniowych

Pakiet 8 Filmów Szkoleniowych

Asystent Rodziny

Alkoholizm

Trudny Klient

Narkotyki

Adolescencja

Zachowania autodestrukcyjne

Przemoc domowa

ABC Sprzedawcy Alkoholu

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

3 150,00 zł

szt.

Film: Przemoc Domowa

Film: Przemoc Domowa
Film: Przemoc Domowa

Przemoc domowa

Nikt nie ma prawa stosować wobec nas przemocy. Jak to się dzieje, że są osoby doznające przemocy? Niniejszy materiał objaśnia, czym jest przemoc, charakteryzuje jej rodzaje, a także objaśnia zasady stosowania procedury Niebieskie Karty. Przedstawione są zadania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, jak również film prezentuje warunki skutecznej pomocy w ramach działań Zespołu. Po zapoznaniu się z materiałem, przebieg procedury Niebieskie Karty pozostaje bez tajemnic. Adresatami szkolenia są pracownicy instytucji pomocowych, a także oświaty i innych podmiotów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Czas trwania filmu: ok. 1h 28min

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

529,20 zł

szt.

Film: Trudny Klient

Film: Trudny Klient
Film: Trudny Klient

Trudny Klient

Trudny klient czy trudna sytuacja? Film szkoleniowy „Trudny Klient” pozwala odpowiedzieć na postawione pytanie osobom, które w swojej codziennej pracy działają w obszarze pomocy społecznej, jak również adresowany jest do wszystkich pracowników instytucjonalnych. Materiał charakteryzuje podejście do problemowych sytuacji związanych z obsługą beneficjentów instytucjonalnych oraz prezentuje praktyczne przykłady rozwiązania trudnych sytuacji z klientem.
Czas trwania filmu: ok. 2h 9min

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

529,20 zł

szt.

Film: Zachowania Autodestrukcyjne

Film: Zachowania Autodestrukcyjne
Film: Zachowania Autodestrukcyjne

Zachowania autodestrukcyjne

Obecnie nasilające się problemy w zakresie zachowań suicydalnych i autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży to temat, o którym traktuje oferowany przez nas film profilaktyczny. Materiał poświęcony jest m.in.: statystykom, objaśnieniu podstawowych pojęć, przyczyn tego rodzaju zachowań wśród dzieci i młodzieży, czynników chroniących i ryzyka czy sposobów reagowania w tego rodzaju sytuacjach.

Przekazywane w przystępny sposób przez specjalistę informacje dotyczące zachowań autodestrukcyjnych i suicydalnych wśród młodych ludzi, są odpowiednim źródłem wiedzy dla nauczycieli/wychowawców, osób zarządzających placówkami skierowanymi do dzieci i młodzieży, jak i specjalistów oraz przedstawicieli jednostek pomocowych. Film stanowi kompleksowy przewodnik po zagadnieniach związanych z problemem samobójstw i autoagresji, ale również instrukcję w jaki sposób zapobiegać            i jak działać w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia młodego człowieka.

Czas trwania filmu: ok. 2h 4min

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

529,20 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl