KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA HEJT I MOWA NIENAWIŚCI.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA HEJT I MOWA NIENAWIŚCI.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA HEJT I MOWA NIENAWIŚCI.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna Hejt i Mowa Nienawiści zawiera pakiet materiałów
w formie plakatów i broszur, skierowanych do młodzieży, dorosłych oraz rodziców, uświadamiających o niebezpieczeństwach i zagrożeniach wynikających z tego typu zachowań. Informuje ponadto o przyczynach występowania tego zjawiska oraz wskazuje sposoby reagowania w sytuacjach problemowych. Zwraca uwagę, że problem hejtu nie dotyczy tylko młodzieży, ale również jest częstym zjawiskiem wśród osób dorosłych, przedstawiając skutki następstw stosowania mowy nienawiści.

1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA SKIEROWANA DLA NAJMŁODSZYCH I ICH OPIEKUNÓW Z ZAKRESU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA SKIEROWANA DLA NAJMŁODSZYCH I ICH OPIEKUNÓW Z ZAKRESU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA SKIEROWANA DLA NAJMŁODSZYCH I ICH OPIEKUNÓW Z ZAKRESU RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna dotycząca radzenia sobie z trudnymi emocjami, skupia się na budowaniu świadomości społecznej w zakresie skutecznych sposobów na opanowanie emocji i rozładowanie napięcia. Poprzez broszury i plakaty, kampania zachęca do otwartego dialogu na temat emocji oraz poszukiwania pozytywnych sposobów radzenia sobie
z trudnościami psychicznymi w każdej grupie wiekowej. W ramach działań informacyjnych, kampania zachęca do korzystania z dostępnych form wsparcia. Celem jest przeciwdziałanie negatywnemu nastawieniu do rozmowy o zdrowiu psychicznym oraz wspieranie jednostek
w budowaniu silnych umiejętności radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi w życiu codziennym.

1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU  PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ.

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna stanowi fundament prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa, a co za tym idzie – wymaga szczególnego wsparcia ze strony instytucji społecznych. Zakres niniejszej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej dotyczy wspierania rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. W jej ramach mieści się broszura skierowana do rodziców i opiekunów, przedstawiająca informacje na temat właściwej komunikacji z dziećmi, co daje możliwość budowania zdrowych relacji w rodzinie, a także plakat wraz z broszurą promujący funkcję asystenta rodziny. Kampania oferuje także plakat zachęcający rodziny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU WYPALENIA ZAWODOWEGO.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU  WYPALENIA ZAWODOWEGO.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU WYPALENIA ZAWODOWEGO.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna dotycząca wypalenia zawodowego skupia się na zrozumieniu, prewencji i zarządzaniu stresem związanym z życiem zawodowym. Poprzez świadome przekazywanie informacji i praktycznych wskazówek poprzez broszury i plakaty, kampania pozwala szybko zidentyfikować sygnały wypalenia oraz promuje zdrowe nawyki
w miejscu pracy. Działania edukacyjne obejmują budowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz rozwijanie asertywności w miejscu pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej na temat wypalenia zawodowego, a także dostarczenie narzędzi
i wsparcia niezbędnego do utrzymania zdrowego i zrównoważonego podejścia do tego obszaru życia.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA.

Znajomość podstawowych numerów alarmowych do służb pomocowych, jest elementem edukacji wdrażanym już od najmłodszych lat. Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa, porusza kwestie możliwości uzyskania pomocy, nie tylko w przypadku nagłego niebezpieczeństwa, ale również w momencie doświadczania problemów związanych m.in.
z uzależnieniem, przemocą czy zdrowiem psychicznym. Pakiet broszur i plakatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców, służy zwiększeniu świadomości społeczności lokalnej, w zakresie możliwości uzyskania skutecznego, bezpłatnego wsparcia.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu cyberprzemocy zwraca uwagę na problem przemocy w Internecie, którego skala współcześnie wzrasta wraz z rozwojem technologicznym i korzystaniem z urządzeń elektronicznych i Internetu. Materiały profilaktyczne skierowane do rodziców i młodzieży w formie plakatów i broszur mają na celu zaznajomienie z tematyką cyberprzemocy, uwrażliwiając grupy społeczne zarówno na doświadczanie, jak i stosowanie przemocy w Internecie, a także dostępną ofertę pomocową w tym zakresie.

1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLIZMU

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLIZMU
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLIZMU

Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu profilaktyki alkoholizmu, zawiera pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących sięgania po napoje alkoholowe, a także ich rakotwórczego wpływu na organizm człowieka. Broszura i plakaty wchodzące w skład pakietu skierowane są do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz rodziców.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiada na problemy w obszarze bezpieczeństwa drogowego zarówno względem osób dorosłych, ale również najmłodszych mieszkańców. Plakat i broszura dla osób dorosłych poruszają kwestie zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem lub po spożyciu alkoholu lub środków podobnie działających, z kolei broszura oraz plakat dla dzieci dotyczy podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: na wyczerpaniu

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI KOMUNIKACJI W RODZINIE.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI KOMUNIKACJI W RODZINIE.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI KOMUNIKACJI W RODZINIE.

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna stanowi fundament prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa, a co za tym idzie – wymaga szczególnego wsparcia ze strony instytucji społecznych. Zakres niniejszej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej dotyczy wspierania rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. W jej ramach mieści się broszura skierowana do rodziców i opiekunów, przedstawiająca informacje na temat właściwej komunikacji z dziećmi, co daje możliwość budowania zdrowych relacji w rodzinie, a także plakat wraz z broszurą promujący funkcję asystenta rodziny. Kampania oferuje także plakat zachęcający rodziny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

  

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna dotycząca nadwagi i otyłości skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia, właściwej diety i regularnej aktywności fizycznej. Wspiera społeczność w podejmowaniu zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat, łącząc aspekty edukacyjne i zabawę. Zawiera materiały informacyjne, takie jak broszury i plakaty, ukierunkowane na wsparcie w zrozumieniu problemu zaburzeń odżywiania. Materiały nie tylko podkreślają zagrożenia związane z nadwagą i otyłością, ale również skupiają się na aspektach edukacyjnych, ukazując podstawowe zasady zdrowego odżywiania jako kluczowe dla utrzymania równowagi i dobrego stanu organizmu. Dodatkowo, przedstawiają negatywne skutki spożywania napojów energetyzujących, promując alternatywne źródła pozyskiwania energii.

1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NIKOTYNIZMU I E-PAPIEROSÓW.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NIKOTYNIZMU I E-PAPIEROSÓW.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI NIKOTYNIZMU I E-PAPIEROSÓW.

Kampania profilaktyczna z zakresu profilaktyki nikotynizmu i e-papierosów, zawiera materiały informacyjno-edukacyjne w formie plakatów i broszur skierowane do najmłodszych mieszkańców, młodzieży, jak i osób dorosłych. Ich podstawowym celem jest zapoznanie odbiorców z negatywnymi konsekwencjami sięgania po wyroby tytoniowe i palenia
e-papierosów, jednocześnie wskazując dostępne instytucje pomocowe działające w tym zakresie. Kampania oferuje również materiały ukazujące skutki palenia wyrobów tytoniowych przez kobiety w ciąży, matki karmiące i wychowujące dzieci.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI SIĘGANIA PO NARKOTYKI I DOPALACZE. NARKOTYKI KRADNĄ ŻYCIE, NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI SIĘGANIA PO NARKOTYKI I DOPALACZE. NARKOTYKI KRADNĄ ŻYCIE, NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI SIĘGANIA PO NARKOTYKI I DOPALACZE. NARKOTYKI KRADNĄ ŻYCIE, NIE DAJ SIĘ WCIĄGNĄĆ.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu profilaktyki sięgania po narkotyki i dopalacze, oscyluje wokół zagadnień dotyczących szkodliwości i niebezpieczeństwa związanego
z zażywaniem substancji psychoaktywnych, innych niż alkohol. Materiały profilaktyczne, tj. broszury i plakaty poświęcone sięganiu po narkotyki i dopalacze skierowane do młodzieży, rodziców, pedagogów oraz osób dorosłych ogółem, mogą stanowić uzupełnienie lokalnych działań profilaktycznych z obszaru uzależnień. Pakiet zawiera również broszurę i plakat przeznaczone dla najmłodszych, które w dostosowany do wieku odbiorców sposób, wyjaśniają problem uzależnień.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIENIA OD HAZARDU.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIENIA OD HAZARDU.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIENIA OD HAZARDU.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna dotycząca uzależnień behawioralnych koncentruje się na edukacji społeczeństwa w zakresie różnorodnych obszarów, takich jak uzależnienie od mediów społecznościowych, hazardu, zakupów czy pracy. Poprzez dostarczanie informacji i materiałów edukacyjnych w formie plakatów i broszur, kampania podkreśla negatywne konsekwencje nadmiernego zaangażowania, w niektóre z czynności i tym samym podnosi świadomość społeczną. Broszury i plakaty wchodzące w skład pakietu skierowane są do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz rodziców.

1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna dotycząca uzależnień behawioralnych koncentruje się na edukacji społeczeństwa w zakresie różnorodnych obszarów, takich jak uzależnienie od mediów społecznościowych, hazardu, zakupów czy pracy. Poprzez dostarczanie informacji i materiałów edukacyjnych w formie plakatów i broszur, kampania podkreśla negatywne konsekwencje nadmiernego zaangażowania, w niektóre z czynności i tym samym podnosi świadomość społeczną. Broszury i plakaty wchodzące w skład pakietu skierowane są do różnych grup odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz rodziców.

1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA SAMOBÓJSTWOM I DEPRESJI.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA SAMOBÓJSTWOM I DEPRESJI.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA SAMOBÓJSTWOM I DEPRESJI.

Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu przeciwdziałania samobójstwom i depresji odpowiada na coraz częściej wystęjące problemy wśród społeczeństwa. Depresja może dotyczyć każdego, bez względu na wiek czy status społeczny, niejednokrotnie stanowiąc jedną z głównych przyczyn samobójstw. Materiały profilaktyczne skierowane są do szerokiego grona odbiorców, uwzględniając młodzież, dorosłych mieszkańców, seniorów, jak również pedagogów, stanowiąc tym samym skuteczną formę działań edukacyjnych i profilaktycznych
w placówkach oświatowych.  
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZEMOCY DOMOWEJ. REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZEMOCY DOMOWEJ. REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ.
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU PRZEMOCY DOMOWEJ. REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ.

Niniejsza kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu przemocy domowej pn. „REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ” wychodzi naprzeciw szerzącemu się problemowi przemocy domowej, oferując materiały profilaktyczne w postaci broszur i plakatów. Skierowana jest do osób dorosłych, pedagogów, dzieci oraz pracowników służby zdrowia. W zamieszczonych materiałach profilaktycznych można znaleźć plakaty i broszury dla osób dorosłych, pedagogów oraz dzieci, przedstawiające m.in. czym jest przemoc domowa, jej rodzaje, dane statystyczne oraz numery telefonów zaufania, funkcjonujące na terenie całej Polski. W pakiecie znajdują się także broszury dla pracowników służby zdrowia, zachęcające do odpowiedniego reagowania
w ramach swoich uprawnień na sytuacje, w których mają do czynienia z osobą doznającą przemocy.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych 

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych, stanowi skuteczny element lokalnej polityki antyalkoholowej. Oferowane w ramach kampanii plakat oraz broszura informacyjna skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych, zachęcają do praktykowania odpowiedzialnej postawy społecznej oraz przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ OD KOMPUTERA, INTERNETU I MEDIÓW . NOWE MEDIA, SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ OD KOMPUTERA, INTERNETU I MEDIÓW . NOWE MEDIA, SZANSA CZY ZAGROŻENIE?
KAMPANIA PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNA Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ OD KOMPUTERA, INTERNETU I MEDIÓW . NOWE MEDIA, SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

Kampania profilaktyczno-edukacyjna z zakresu uzależnienia od komputera, Internetu i mediów, zawiera pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących fonoholizmu, tj. nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego oraz uzależnień behawioralnych związanych z urządzeniami elektronicznymi oraz social mediami. Miks materiałów przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
1000 Broszur Profilaktyczny oraz 30 Plakatów Profilaktycznych

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2 000,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl