Plakat Reaguj na Przemoc Domową (Młodzież)

Plakat Reaguj na Przemoc Domową (Młodzież)
Plakat Reaguj na Przemoc Domową (Młodzież)

Plakat stanowi kontynuację serii materiałów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej. Skierowany jest do dzieci i młodzieży, w celu zwrócenia uwagi na problem stosowania przemocy wobec najmłodszych. Celem plakatu jest podkreślenie obowiązku reagowania na problem przemocy, zarówno w przypadku gdy jest się świadkiem, jak i osobą jej doznającą. Plakat zawiera również informację na temat instytucji, w których należy szukać pomocy

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 7,08 zł
szt.
  • nowość

Plakat Reaguj na Przemoc Domową (Pedagodzy)

Plakat Reaguj na Przemoc Domową (Pedagodzy)
Plakat Reaguj na Przemoc Domową (Pedagodzy)

Plakat skierowany jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Przedstawia wskazówki dotyczące tego, jak rozmawiać z dzieckiem jeśli zasygnalizuje potrzebę rozmowy lub o nią poprosi oraz zawiera dane kontaktowe, z których można skorzystać w razie potrzeby uzyskania informacji lub wsparcia specjalistów.

 

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 7,08 zł
szt.
  • nowość

Plakat: Doświadczasz albo dostrzegasz przemoc

Plakat: Doświadczasz albo dostrzegasz przemoc
Plakat: Doświadczasz albo dostrzegasz przemoc

Głównym przesłaniem przygotowanego materiału jest uświadomienie społeczeństwu, że nie możemy pozostawać obojętni wobec problemu przemocy. Plakat jest zaprojektowany w taki sposób, by można zagospodarować na nim miejsce na wklejenie plakietki informacyjnej z danymi konkretnej instytucji pomocowej (np. OPS-u), działającej na określonym obszarze.

Dostępność: na zamówienie

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Dorośli)

Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Dorośli)
Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Dorośli)

Plakat adresowany jest do osób dorosłych. Czytelnicy odnajdą w nim oficjalne statystyki dotyczące problemu alkoholizmu, a także miejsca, gdzie można się zwrócić w razie problemu alkoholizmu.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Młodzież)

Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Młodzież)
Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Młodzież)

Plakat ten skierowany jest do dzieci i młodzieży, a jego nadrzędnym celem jest uświadomienie, gdzie uzyskać pomoc jeśli doświadcza się przemocy w swoim domu lub jeśli doświadcza jej ktoś inny. Na plakacie znajduje się między innymi numer do Telefonu Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Pedagodzy)

Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Pedagodzy)
Plakat: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Pedagodzy)

Ulotka skierowana jest do pracowników placówek oświatowych, a jej głównym celem jest uświadomienie ich jak ważne jest reagowanie w przypadku występowania podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy w swoim domu. Na plakacie znajdują się również informacje, gdzie uzyskać pomoc i wsparcie.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Plakat: Profilaktyka przemocy domowej - sprawca

Plakat: Profilaktyka przemocy domowej - sprawca
Plakat: Profilaktyka przemocy domowej - sprawca

Materiały, których celem jest podniesienie świadomości potencjalnych sprawców, na temat wielowymiarowych konsekwencji stosowania przemocy wobec osób najbliższych

Dostępność: na zamówienie

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Plakat: Profilaktyka przemocy w rodzinie, promocja realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Plakat: Profilaktyka przemocy w rodzinie, promocja realizacji procedury „Niebieskie Karty”
Plakat: Profilaktyka przemocy w rodzinie, promocja realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Materiały, których celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie. Fakty zawarte w ulotce mają za zadanie obalić mity związane z przemocą, wskazać symptomy oraz dotychczas marginalizowane rodzaje, jak przemoc ekonomiczna. Przywołane zostają prawa ofiara, podkreśleniu ulega rola świadków w zatrzymaniu cyklu przemocy. Krok po korku opisana zostaje procedura „Niebieskie Karty” oraz funkcja Zespołów Interdyscyplinarnych w jej realizacji. Odbiorca po zapoznaniu się z treścią ulotki wie kiedy zachowanie nosi znamiona przemocy oraz gdzie może szukać pomocy, w celu jej zatrzymania. 

Dostępność: na zamówienie

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Plakat: Promocja pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Plakat: Promocja pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Plakat: Promocja pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Plakat promujący PCPR jako instytucję niosącą pomoc rodzinom z problemem przemocy. Uderzająca grafika i mobilizujący tekst przykuję uwagę odbiorców. Tekst wskazuje na podstawowe formy bezpłatnej pomocy. Miejsce na personalizację danych pozwoli na precyzyjne dookreślenie sposobu kontaktu z PCPR w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji i uzyskania pomocy. 

Dostępność: na zamówienie

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Plakat: Reaguj na Przemoc Domową (Dorośli)

Plakat: Reaguj na Przemoc Domową (Dorośli)
Plakat: Reaguj na Przemoc Domową (Dorośli)

Plakat skierowany jest do dorosłych mieszkańców i informuje, gdzie osoby doznające przemocy domowej mogą zwrócić się o pomoc. Materiał podkreśla, by reagować na problem przemocy oraz zawiera dane kontaktowe Ogólnopolskiego Telefonu Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 7,08 zł
szt.

Ulotka Reaguj na Przemoc Domową (Młodzież)

Ulotka Reaguj na Przemoc Domową (Młodzież)
Ulotka Reaguj na Przemoc Domową (Młodzież)

Ulotka stanowi kontynuację serii materiałów dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej. Skierowana jest do dzieci i młodzieży, w celu zwrócenia uwagi na problem stosowania przemocy wobec najmłodszych. Materiał zawiera m.in. informacje na temat form przemocy domowej, faktów i mitów na jej temat oraz wskazania jak należy reagować w przypadku gdy problem dotyka dzieci i młodzież lub osoby w ich otoczeniu. W ulotce można również znaleźć dane kontaktowe do instytucji świadczących pomoc w tym zakresie.

 

Dostępność: brak towaru

Cena: 1,92 zł
  • nowość

Ulotka Reaguj na Przemoc Domową (Pedagodzy)

Ulotka Reaguj na Przemoc Domową (Pedagodzy)
Ulotka Reaguj na Przemoc Domową (Pedagodzy)

Ulotka skierowana jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych. Zwraca uwagę na to, czym jest przemoc domowa, jakie symptomy mogą świadczyć o występowaniu przemocy wobec dziecka oraz ukazuje jej skalę wśród osób małoletnich. Przedstawia wskazówki dotyczące tego, jak rozmawiać z dzieckiem jeśli zasygnalizuje potrzebę rozmowy lub o nią poprosi oraz jakie kroki należy podjąć, gdy istnieje podejrzenie o występowaniu przemocy domowej.

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 1,92 zł
szt.
  • nowość

Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Mieszkańcy)

Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Mieszkańcy)
Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Mieszkańcy)

Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Mieszkańcy)

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 1,92 zł
szt.

Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Młodzież)

Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Młodzież)
Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Młodzież)

Ulotka adresowana jest do dzieci i młodzieży, a jej głównym celem jest przekazanie im wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz uświadomienie, że w przypadku doznania tego problemu możliwe jest uzyskanie pomocy. Po zapoznaniu się z ulotką, czytelnik uzyska informacje dotyczące przemocy w rodzinie – czym jest, jakie są jej rodzaje, jakie krążą na jej temat mity oraz gdzie można uzyskać pomoc.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 1,92 zł
szt.

Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Pedagodzy)

Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Pedagodzy)
Ulotka: Nie Bądź Obojętny - Reaguj (Pedagodzy)

Ulotka adresowana jest do pracowników placówek oświatowych i ma na celu uświadomienie jak ważne jest reagowanie w przypadku występowania podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy w swoim domu. Ulotka zawiera informacje na temat ogólnopolskich statystyk dotyczących przemocy w rodzinie oraz objawów występowania przemocy wobec dziecka. Ponadto czytelnicy dowiedzą się dzięki tej ulotce, jak zachować się i co robić jeśli istnieje podejrzenie występowania przemocy w rodzinie u wychowanka.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 1,92 zł
szt.

Ulotka: Profilaktyka przemocy domowej - sprawca

Ulotka: Profilaktyka przemocy domowej - sprawca
Ulotka: Profilaktyka przemocy domowej - sprawca

Materiały, których celem jest podniesienie świadomości potencjalnych sprawców, na temat wielowymiarowych konsekwencji stosowania przemocy wobec osób najbliższych

Dostępność: na zamówienie

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 1,92 zł
szt.

Ulotka: Profilaktyka przemocy w rodzinie, promocja realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Ulotka: Profilaktyka przemocy w rodzinie, promocja realizacji procedury „Niebieskie Karty”
Ulotka: Profilaktyka przemocy w rodzinie, promocja realizacji procedury „Niebieskie Karty”

Materiały, których celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie. Fakty zawarte w ulotce mają za zadanie obalić mity związane z przemocą, wskazać symptomy oraz dotychczas marginalizowane rodzaje, jak przemoc ekonomiczna. Przywołane zostają prawa ofiara, podkreśleniu ulega rola świadków w zatrzymaniu cyklu przemocy. Krok po korku opisana zostaje procedura „Niebieskie Karty” oraz funkcja Zespołów Interdyscyplinarnych w jej realizacji. Odbiorca po zapoznaniu się z treścią ulotki wie kiedy zachowanie nosi znamiona przemocy oraz gdzie może szukać pomocy, w celu jej zatrzymania. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 1,92 zł
szt.

Ulotka: Przemoc Seniorzy

Ulotka: Przemoc Seniorzy
Ulotka: Przemoc Seniorzy

Przemoc - Problem przemocy dotyka osoby w różnym wieku, w tym seniorów, do których skierowana jest niniejsza ulotka. Stanowi ona źródło informacji o rodzajach i skali przemocy w rodzinie w Polsce, przybliża główne formy przemocy doświadczanej przez osoby starsze w ich rodzinach oraz wskazuje na działania ochronne realizowane przez szereg instytucji pomocowych, umożliwiające rozwiązanie sytuacji przemocowej.  Ulotka jest swoistym kierunkowskazem dla seniorów doświadczających przemocy w swojej rodzinie, gdyż ukazuje poszczególne kroki, jakie należy podjąć w przypadku doznania przemocy ze strony członków rodziny.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena: 1,92 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl