Plakat: Fonoholizm Rodzice

 Plakat: Fonoholizm Rodzice
Plakat: Fonoholizm Rodzice

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, które w ostatnim czasie stanowi poważny oraz pogłębiający się problem dotykający coraz większą grupę osób bez względu na wiek. Plakat profilaktyczny skierowany do rodziców zwraca uwagę na to, czym jest fonoholizm, jak uchronić przed nim dziecko oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.

Broszura: Fonoholizm Dorośli

Broszura: Fonoholizm Dorośli
Broszura: Fonoholizm Dorośli

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, które w ostatnim czasie stanowi poważny oraz pogłębiający się problem dotykający coraz większą grupę osób bez względu na wiek. Dzięki tej ulotce dorośli dowiedzą się nie tylko tego, czym jest fonoholizm, jak rozpoznać uzależnienie oraz jak sobie z nim radzić, ale także gdzie szukać pomocy i wsparcia w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem wirtualnym, a realnym.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Fonoholizm Dzieci i młodzież

Broszura: Fonoholizm Dzieci i młodzież
Broszura: Fonoholizm Dzieci i młodzież

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, które w ostatnim czasie stanowi poważny oraz pogłębiający się problem dotykający coraz większą grupę osób bez względu na wiek. Badania ukazują, że przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z telefonu komórkowego to 10 lat. Dzięki tej ulotce dzieci i młodzież dowiedzą się nie tylko tego, czym jest fonoholizm, jakie są najczęstsze rodzaje uzależnień oraz jakie negatywne skutki powoduje, ale także poznają metody pozwalające ograniczyć czas korzystania z telefonu  oraz dane kontaktowe do instytucji zapewniających pomoc i wsparcie.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Fonoholizm Rodzice

Broszura: Fonoholizm Rodzice
Broszura: Fonoholizm Rodzice

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, które w ostatnim czasie stanowi poważny oraz pogłębiający się problem dotykający coraz większą grupę osób bez względu na wiek. Dzięki tej ulotce rodzice dowiedzą się nie tylko tego, czym jest fonoholizm, jakie formy może przybierać oraz jak uchronić przed nim dziecko, ale także gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Media (Pedagodzy)

Broszura: Media (Pedagodzy)
Broszura: Media (Pedagodzy)

Ulotka skierowana jest do pedagogów, a jej nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi osób pracujących z dziećmi na problem nadmiernego korzystania młodych ludzi z nowych mediów, czyli różnych form komunikacji elektronicznej możliwych przy użyciu technologii komputerowej. Ulotka zawiera informacje co robić w przypadku dostrzeżenia problemu uzależnienia od urządzeń elektronicznych wśród uczniów, na jakie symptomy tego problemu zwracać uwagę oraz co może zrobić szkoła, aby chronić młodych użytkowników cyfrowych technologii. Oprócz zagrożeń, które niesie za sobą intensywne korzystanie z nowych mediów, ulotka przedstawia również pozytywne aspekty wykorzystania ich w procesie edukacji.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Media (Rodzice)

Broszura: Media (Rodzice)
Broszura: Media (Rodzice)

Ulotka adresowana jest do rodziców/opiekunów i ma na cele uświadomienie im zagrożeń idących za niekontrolowanym i nadmiernym korzystaniem przez ich dzieci z urządzeń elektronicznych. Informacje zawarte w ulotce dostarczą jej odbiorcy wiedzę na temat negatywnych konsekwencji nadmiernego korzystania przez młodych ludzi z nowych mediów, symptomów uzależnienia oraz zasad, które rodzice/opiekunowie powinny wcielić w życie, aby zapobiec wystąpieniu problemów związanych ze zbyt częstym i długotrwałym korzystaniem
z urządzeń elektronicznych przez ich dzieci.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Media Cyfrowe (Rodzice)

Broszura: Media Cyfrowe (Rodzice)
Broszura: Media Cyfrowe (Rodzice)

Ulotka skierowana jest do rodziców uczniów, którzy w wyniku pandemii COVID-19 realizują obowiązek szkolny poprzez naukę zdalną. W ulotce została poruszona tematyka uzależnienia od mediów cyfrowych, czyli objawów jakie świadczą o uzależnieniu, jak również skutków z nim związanych. Rodzice poznają alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci, jak również integrującego rodzinę.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Profilaktyka uzależnienia od portali społecznościowych

Broszura: Profilaktyka uzależnienia od portali społecznościowych
Broszura: Profilaktyka uzależnienia od portali społecznościowych

 

Ulotka kierowana do młodzieży, jej nadrzędnym celem jest profilaktyka uzależnień czynnościowych. Tematycznie ulotka nawiązuje do jednego z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie- facebooka. Intencją przekazu jest wzbudzenie refleksji nad sensem korzystania z portali społecznościowych, ich wpływu na ograniczenie kompetencji psychologicznych i zubożanie życia społecznego. Czytelnik poznaje granicę pomiędzy normą a patologią facebookomanii, oraz zasady bezpieczeństwa, które pozwolą na zdroworozsądkowe korzystanie z cyberprzestrzeni. 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Social Media (Dorośli)

Broszura: Social Media (Dorośli)
Broszura: Social Media (Dorośli)

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że media społecznościowe są już powszechnie znane i używane przez większość społeczeństwa. Poziom zagrożenia atakami hakerskimi wzrasta wprost proporcjonalnie do popularności social mediów, dlatego tak ważne jest stałe edukowanie w kwestii związanej z zachowaniem cyberbezpieczeństwa - czyli bezpieczeństwa w sieci. Właśnie o tym traktuje ta ulotka i jest skierowana do wszystkich osób dorosłych, które mają jakąkolwiek styczność z mediami społecznościowymi. Ponadto znaleźć w niej można m.in. informacje na temat przykładów najczęściej używanych mediów społecznościowych w Polsce, jakie niosą możliwości oraz zagrożenia, a także w jaki sposób chronić swoje dane wrażliwe w sieci. W tym przypadku działa zasada – im więcej wiesz, tym trudniej będzie Cię oszukać.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Social Media (Dzieci i młodzież)

Broszura: Social Media (Dzieci i młodzież)
Broszura: Social Media (Dzieci i młodzież)

Ulotka skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej zawiera nie tylko zbiór zasad właściwego zachowywania się w Internecie, ale również przedstawia istniejące zagrożenia związane z obecnością w social media oraz wskazówki, jak zachować bezpieczeństwo w sieci

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Broszura: Social Media (Rodzice)

Broszura: Social Media (Rodzice)
Broszura: Social Media (Rodzice)

Dzieci oraz młodzież są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo związane z nowymi technologiami. Natłok informacji, presja otoczenia i internetowe wzorce negatywnie wpływają na rozwój młodych osób. Z tego względu rodzice powinni w sposób szczególny zwrócić uwagę na rozwój technologii i związane z nim problemy dzieci, tak aby wychowankowie mogli znaleźć w nich oparcie. Z niniejszej ulotki rodzice mogą dowiedzieć się m.in. jakie media społecznościowe są najczęściej używane w Polsce, jakie niosą możliwości i zagrożenia dla ich pociech, ale także na co zwrócić uwagę w zachowaniu dziecka, by ustrzec je przed uzależnieniem.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

2,00 zł

szt.

Plakat: Fonoholizm Dorośli

Plakat: Fonoholizm Dorośli
Plakat: Fonoholizm Dorośli

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, które w ostatnim czasie stanowi poważny oraz pogłębiający się problem dotykający coraz większą grupę osób bez względu na wiek. Plakat profilaktyczny skierowany do dorosłych zwraca uwagę na to, czym jest fonoholizm, jak sobie z nim radzić oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem wirtualnym a realnym.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.

Plakat: Fonoholizm Dzieci i młodzież

Plakat: Fonoholizm Dzieci i młodzież
Plakat: Fonoholizm Dzieci i młodzież

Fonoholizm to uzależnienie od telefonu komórkowego, które w ostatnim czasie stanowi poważny oraz pogłębiający się problem dotykający coraz większą grupę osób bez względu na wiek. Badania ukazują, że przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z telefonu komórkowego to 10 lat. Plakat profilaktyczny skierowany do dzieci i młodzieży zwraca uwagę na to, czym jest fonoholizm, jakie negatywne skutki powoduje oraz zawiera dane kontaktowe do instytucji zapewniających pomoc i wsparcie.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.

Plakat: Media (Pedagodzy)

Plakat: Media (Pedagodzy)
Plakat: Media (Pedagodzy)

Plakat skierowany jest do pedagogów, a jego nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi osób pracujących z dziećmi na problem nadmiernego korzystania młodych ludzi z nowych mediów, czyli różnych form komunikacji elektronicznej możliwych przy użyciu technologii komputerowej. Plakat zwraca uwagę na to, że nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych jest coraz większym problemem wśród dzieci i może prowadzić do zaburzeń rozwoju oraz uzależnień. Plakat przekazuje również informacje, jak osoba pracująca z dziećmi powinna się zachować w przypadku zauważenia tego problemu u swojego ucznia.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.

Plakat: Media (Rodzice)

Plakat: Media (Rodzice)
Plakat: Media (Rodzice)

Wraz z rozwojem technologii, nowe media, czyli różne formy komunikacji elektronicznej, stały się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Oprócz pozytywnych aspektów, nadmierne korzystanie z technologii przez dzieci może prowadzić do różnego rodzaju zaburzeń. Aby temu zapobiec ważne jest, aby uświadamiać rodziców na temat zagrożeń idących za niekontrolowanym i nadmiernym dostępem młodych ludzi do nowych mediów. Plakat ten skierowany jest do rodziców, a po zapoznaniu się z jego treścią pozyskają oni wiedzę między innymi na temat zasad, które powinni stosować w przypadku korzystania z urządzeń elektronicznych przez ich dzieci, aby nie wiązało się to z negatywnymi konsekwencjami.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.

Plakat: Media Cyfrowe (Rodzice)

Plakat: Media Cyfrowe (Rodzice)
Plakat: Media Cyfrowe (Rodzice)

Adresatami plakatu są rodzice uczniów, którzy w wyniku pandemii COVID-19 realizują obowiązek szkolny poprzez naukę zdalną. Poruszona została tematyka związana z uzależnieniem od mediów cyfrowych, czyli: od komputera, tabletu, telefonu, mediów społecznościowych, itp. Rodzice poznają skutki związane z nadmiernym korzystaniem z wymienionych urządzeń.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.

Plakat: Social Media (Dorośli)

Plakat: Social Media (Dorośli)
Plakat: Social Media (Dorośli)

Powszechność mediów społecznościowych niesie za sobą także wzrost przestępczości w Internecie. Aby potrafić odeprzeć ataki hakerskie należy ciągle poszerzać swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Przedstawiony plakat jest skierowany do dorosłych i podejmuje temat dbania o swoje bezpieczeństwo w sieci.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.

Plakat: Social Media (Rodzice)

Plakat: Social Media (Rodzice)
Plakat: Social Media (Rodzice)

Przedstawiony plakat jest skierowany do rodziców dzieci, które korzystają z Internetu i mediów społecznościowych. W prosty sposób przedstawia on, jak postępować, by uchronić swoje dziecko przed przestępstwem w sieci oraz jakie zachowanie wychowanka może wzbudzić ich niepokój.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 10 dni

Cena:

7,43 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl